Speciaal voor onze (gast)leden organiseren we  diverse kleinschalige clubactiviteiten.  Deze vinden plaats in Cultureel Centrum Nesterlé, tenzij anders vermeld. De vermelde kosten zijn onder voorbehoud.

Fietsen langs knooppunten

Maandelijks wordt er een fietsdagtocht uitgezet langs knooppunten. Van april tot en met oktober elke derde donderdag van de maand. Vertrek om 10 uur bij Nesterlé. De definitieve data worden aangekondigd in het mededelingenblad.  Deelname is op eigen risico.

Informatie Anny Verwijst, tel. 06-2399 4193

Wandelen

KBO Nistelrode heeft een actieve wandelclub.  Elke  maandagmiddag start de wandelgroep om 13.30 uur vanaf CC Nesterlé.  Bij terugkomst drinken we nog gezelling een kop koffie met elkaar. Deelname is op eigen risico.  

Informatie bij Nellie van den Brand, tel. 06-1255 4776.

Linedance

Formatiedansen op gezellige country of andere vlotte muziek.  Elke vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur. Lesgeld € 10 per maand. Kom eens kijken, u bent van harte welkom.

Informatie: Gerard den Brok, tel. 612108

Werelddansen

Maandag van 9.30 tot 11.00 uur. Een plezierige en ontspannen manier van bewegen op muziek uit verschillende landen. Breng  vrijblijvend een bezoek aan onze dansgroep. Tussentijdse instroom is mogelijk.  
Bijdrage € 41 per halfjaar.

Informatie:  Gerrie v.d. Aalsvoort, tel. 611394.

Gym u fit

Donderdag van 9.30 – 10.30 uur of van 10.30 – 11.30 uur of na de middag van 13.00 – 14.00 uur. Op een verantwoorde wijze is er onder deskundige leiding aandacht voor alle vormen van bewegen. Er wordt gestart met een warming-up, gevolgd door oefeningen op muziek en conditie-oefeningen. Ook als lopen  moeilijker wordt. In iedere groep zijn deelnemers, die met de rollator lopen. In de pauze is het gezellig koffie drinken met elkaar. Bijdrage € 41 per halfjaar.  

Informatie Mieke Schram tel. 617122

Zwemmen

Onder deskundige begeleiding wordt gezwommen bij Conscius Sports aan de Beekgraaf, op maandag van 12.00 – 12.45 uur, donderdag van 11.15 – 12.00 uur of vrijdag van 11.15 – 12.00 uur. Bijdrage € 57,50 per halfjaar.

Informatie Nellie van de Brand, tel. 06-1255 4776

Sjoelen

Gezellig in een groepje om de sjoelbak met  tijd voor een praatje en een kopje koffie. Wel worden de scores bijgehouden, want wie wil er niet winnen?  Elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Informatie: Bets van Leuken ,  tel.  612405

Koersbal

Om de 14 dagen wordt op woensdag van 13.30 tot 16 uur koersbal gespeeldHet spel wordt binnen gespeeld op een mat van 10 bij 2 meter.  Doel is om de koersbal (bowl) zo dicht mogelijk bij het doelballetje (jack) te rollen.

Informatie:  Nellie Wijnen, tel. 611046.

Biljarten en biljartles.

U kunt biljarten  op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.15 uur en op dinsdag van 18.30 tot 22.15 uur. U kunt gratis 2 maanden  op proef  meespelen, voordat u beslist om lid van de biljartclub te worden.  Bijdrage € 10,00 per seizoen, deelname federatiecompetitie € 4,00.

Biljartles wordt gegeven op dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Informatie en aanmelden bij Toon Kling, tel. 06-51106298.

Kaarten, prijskaarten

Elke eerste en derde maandag van de maand is het prijskaarten, jokeren en rikken. Inschrijfgeld € 2,50 incl. consumptie. Inschrijven 13.15 uur, start 13.30 uur.

Informatie Ans Geurts, tel. 611461 of Christ Cuijpers, tel. 611482.

 

Bridgen

Elke vrijdagmiddag is er competitie bridge. Inschrijven 13.00 uur, start 13.30 uur Het is vrije inloop, dus aanmelden vooraf hoeft niet.  Deelnemers betalen € 1,50 incl. een kop koffie of thee.

Meer informatie: Willy Muytjens, tel. 613417.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via willymuytjens@ziggo.nl

Kienen

Om de 14 dagen op woensdag van 14 tot 16 uur kienen. Inleg € 6,00 per kaart incl. koffie. Er worden zes rondes gespeeld, waarbij per ronde drie prijzen te winnen zijn. Tijdens de pauze wordt er gezellig met elkaar een kopje koffie gedronken.

Informatie: Pieta van den Broek, tel. 612668.

Handwerken

Elke donderdagmiddag van 14 tot 16 uur kunt u aanschuiven bij de handwerkgroep. Breien, borduren, quilten of wat u maar wilt. De gemaakte werkstukken worden te koop aangeboden. Loop op donderdagmiddag even binnen en kijk of er wat van uw gading bij is. Heeft u restanten breigaren? U kunt deze bij de groep afgeven. De dames zijn er blij mee!

Informatie:  Nellie Wijnen, tel. 611046

Bloemschikken

Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur kunt u onder deskundige begeleiding (leren) bloemschikken met bloemen uit eigen tuin of met zomaar een bosje bloemen. Stel zelf uw bloemstukje samen voor een verjaardag, Kerstmis, Pasen of gewoon voor de gezelligheid.

Informatie: Leny van de Ven, tel. 06-15385865

Seniorenkoor

Het seniorenkoor zingt regelmatig tijdens kerkdiensten en uitvaarten in onze parochiekerk. Jaarlijks wordt opgetreden tijdens de kerstviering in de theaterzaal van CC Nesterlé. Repetitie elke dinsdag van 14 tot 15 uur in Nesterlé.   
U bent welkom om mee te komen zingen.

Informatie en aanmelden bij Jet van der Heijden tel. 611557.

Toneelgroep “Van alles wè”

Speel je graag toneel? Nieuwe leden zijn altijd welkom. Jaarlijkse voorstelling voor onze leden tijdens de kerstviering en voor andere KBO’s in de regio. De repetities beginnen in september.

Informatie:  Jan de Vocht, tel. 611611.