Het bestuur bestaat uit 7 personen, die elke 14 dagen bij elkaar komen.
Wilt u een gesprek of overleg met het bestuur neem dan contact op met de voorzitter voor een afspraak.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Gerda Gevers 06 83657720
Secretaris vacant  
Penningmeester Lenie van Rooij 0412 612570
Lid Beny Irijanan 0412 612776
Lid Saskia van Rooij 06-28446236
Lid Leny van de Ven 06 15385865
Lid Adrie van der Aalsvoort 0412 612982