Het bestuur bestaat uit 7 personen, die elke 14 dagen bij elkaar komen om de lopende zken te bespreken.

Wilt u een gesprek of overleg met het bestuur neem dan contact op met de voorzitter voor een afspraak.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Adrie van der Aalsvoort 06-26054175
Secretaris Gerda Gevers 06-83657720
Penningmeester Johan Melssen 06-39198136
Lid Beny Irijanan 0412-612776
Lid Saskia van Rooij 06-28446236
Lid Leny van de Ven 06-15385865
Lid Jos van den Akker 06-12784999