Het bestuur bestaat uit 6 personen, die elke 14 dagen bij elkaar komen. Er is momenteel nog 1 vacature. Interesse om een van deze plaatsen op te vullen? Laat het weten.

Wilt u een gesprek of overleg met het bestuur neem dan contact op met de voorzitter voor een afspraak.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Adrie van der Aalsvoort 06 26054175
Secretaris Gerda Gevers 06 83657720
Penningmeester Johan Melssen 06 39198136
Lid Beny Irijanan 0412 612776
Lid Saskia van Rooij 06 28446236
Lid Leny van de Ven 06 15385865
Lid vacant