In 2022 bestaan wij 67 jaar.  Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan stond in de Haalover van juni 1975 onder meer het volgende:

“Op 7 oct. 1955, aldus Janus Schouten, werden de volgende personen ontboden om te komen in het Wit-Gele Kruisgebouw. Het zou gaan over de oprichting van een bond voor bejaarden  en er moest een bestuur gekozen worden. Dit ging zonder moeite en als eerste bestuur werden gekozen en welke waren uitgenodigd: Burgemeester van Hout, Pastoor Groenen en Harrie v.d. Ven.  Janus Schouten, Martinus van Zeeland, Piet v.d. Ven, Toon van Zantvoort en Jan van de Cammen gingen op pad om leden te werven. Vrijwel iedereen werd lid en ze kwamen aan het getal van 72 bejaarden en 72 rijksdaalders waar ze mee moesten starten.”

Op 22 april 2004 werden statuten vastgelegd in een notariële akte en kreeg de vereniging volledige rechtsbevoegdheid.  

De laatste decennia heeft de vereniging onder invloed van de toenemende vergrijzing een explosieve groei doorgemaakt.

Steeds meer senioren weten het belang van het lidmaatschap van onze vereniging  op waarde te schatten. In Nistelrode zien we om naar elkaar!

Aantal leden: 1-1-2000 376 leden
  1-1-2010 625 leden
  1-1-2023 713 leden