Belangenbehartiging als kerntaak

Belangenbehartiging houdt in dat we ons inzetten voor iets dat voor iemand of een groep belangrijk is, zowel op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

We onderscheiden:
– Het organiseren van ontmoeting, ontspanning, educatie en voorlichting;
– Ondersteunende belangenbehartiging gericht op het individu;
– Organiseren van politieke invloed bij de overheid en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

In de Overleggroep Ouderen  Bernheze (OOB) oefent de KBO invloed uit op het  gemeentelijke ouderenbeleid.  In de notitie Actualisering Ouderenbeleid zijn actiepunten geformuleerd op het gebied van seniorenhuisvesting, vervoer, zorg en welzijn. Voor Nistelrode hebben Jan Heijmans en Toon van Dijk zitting in de OOB. 

Twee leden van de OOB zitten in de Adviesraad Sociaal Domein Bernheze. Deze raad behartigt de belangen van onze inwoners voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 

Ondersteuning individuele belangen

Bij een vereniging waarin mensen zich thuis voelen, past een cultuur van zorg voor elkaar. U moet er met uw problemen terecht kunnen. Een luisterend oor, een goed advies, soms zelfs daadwerkelijke hulp. De individuele belangenbehartiging staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.  

 • Ouderenadviseurs
  Bij de ouderenadviseur kunt u terecht voor onder andere:
  – informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, financiën en wonen
  – ondersteuning bij het maken van keuzes en het verkrijgen van hulp
  – bemiddeling naar instanties en organisaties .
  – signaleren van tekorten in de voorzieningen.

  In Nistelrode zijn vijf vrijwillige ouderenadviseurs actief: Christ Cuypers (0412-611482), Cees van Gestel (06-53336028), Jan Raaijmakers (0412-611043), Saskia van Rooij (06-28446236), Agnes Schaapsmeerders (06-52622599).
  De ouderenadviseurs worden professioneel ondersteund door KBO-Brabant en het Sociaal Team van ‘ONS welzijn’ tel 088 374 25 25.

 • Belastingservice
  De Belastingservice is bedoeld voor mensen met een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen. Onze vrijwilligers helpen bij de aangifte inkomstenbelasting en bij de aanvraag huur- en/of zorgtoeslag.  Maak een afspraak met één van onze invulhulpen:  Jo Lamers, tel. 611708,  Wim Timmers, tel. 403639, Christ Cuijpers, tel. 611482 of Jan Raaijmakers, tel. 611943. 
 • Thuisadministratie
  Heeft u door omstandigheden moeite het overzicht in uw administratie te bewaren? Onze vrijwilligers kunnen u ondersteunen bij uw huishoudelijke administratie. Zij komen op afspraak aan huis en gaan samen met u aan de slag zodat u zelf over een tijdje de administratie bij kunt houden. Contact:  Wim Timmers, tel. 403639 .

Helpdesk digitale media

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het is belangrijk, dat u hierin meegaat. Heeft u uitleg nodig bij het omgaan met uw computer, tablet of mobiele telefoon? Of zoekt u hulp bij het indienen van online formulieren of mobiel bankieren? Onze vrijwilligers komen aan huis om u de weg te wijzen. Dien uw hulpvraag in per email op seniorwebnistelrode@gmail.com  Bellen naar Wim Timmers 0412-403639 kan ook.

Informatiemiddagen

In het kader van de WMO organiseren we voor de gemeente enkele malen per jaar een themamiddag over actuele onderwerpen. Deze middagen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Planning 2021 (onder voorbehoud):

Themamiddagen op 11 maart en 4 november: Fit, gezond en zelfstandig blijven! Fysio, ergo en apotheker informeren u! Met medewerking van Fysio- en Manuele Therapie Reyniers, Ergotherapie Bernheze en Service Apotheek Nistelrode