Belangenbehartiging als kerntaak

Belangenbehartiging houdt in dat we ons inzetten voor iets dat voor iemand of een groep belangrijk is, zowel op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

We onderscheiden:
– Het organiseren van ontmoeting, ontspanning, educatie en voorlichting;
– Ondersteunende belangenbehartiging gericht op het individu;
– Organiseren van politieke invloed bij de overheid en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

In de Overleggroep Ouderen  Bernheze (OOB) oefent de KBO invloed uit op het  gemeentelijke ouderenbeleid.  In de notitie Actualisering Ouderenbeleid zijn actiepunten geformuleerd op het gebied van seniorenhuisvesting, vervoer, zorg en welzijn. Voor Nistelrode hebben Adrie van der Aalsvoort en Toon van Dijk zitting in de OOB. 

Twee leden van de OOB zitten in de Adviesraad Sociaal Domein Bernheze. Deze raad behartigt de belangen van onze inwoners voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 

Ondersteuning individuele belangen

Bij een vereniging waarin mensen zich thuis voelen, past een cultuur van zorg voor elkaar. U moet er met uw problemen terecht kunnen. Een luisterend oor, een goed advies, soms zelfs daadwerkelijke hulp. De individuele belangenbehartiging staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.  

 • Ouderenadviseurs
  Bij de ouderenadviseur kunt u terecht voor onder andere:
  – informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, financiën en wonen
  – ondersteuning bij het maken van keuzes en het verkrijgen van hulp
  – bemiddeling naar instanties en organisaties .
  – signaleren van tekorten in de voorzieningen.In Nistelrode zijn drie vrijwillige ouderenadviseurs actief: Cees van Gestel (06-53336028) en Saskia van Rooij (06-28446236).
  De ouderenadviseurs worden professioneel ondersteund door KBO-Brabant en het Sociaal Team van ‘ONS welzijn’ tel 088 374 25 25.

 • Belastingservice
  De Belastingservice is bedoeld voor mensen met een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen. Onze vrijwilligers helpen bij de aangifte inkomstenbelasting en bij de aanvraag huur- en/of zorgtoeslag.  Maak een afspraak met één van onze invulhulpen:  Jo Lamers, tel. 0412-611708,  Wim Timmers, tel. 0412-403639, Cees van Gestel, tel. 06-53336028 of Jan Raaijmakers, tel. 0412-611943. 
 • Thuisadministratie
  Heeft u door omstandigheden moeite het overzicht in uw administratie te bewaren? Onze vrijwilligers kunnen u ondersteunen bij uw huishoudelijke administratie. Zij komen op afspraak aan huis en gaan samen met u aan de slag zodat u zelf over een tijdje de administratie bij kunt houden. Contact:  Wim Timmers, tel. 0412-403639 .

Helpdesk digitale media

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het is belangrijk, dat u hierin meegaat. Heeft u uitleg nodig bij het omgaan met uw computer, tablet of mobiele telefoon? Of zoekt u hulp bij het indienen van online formulieren of mobiel bankieren? Onze vrijwilligers komen aan huis om u de weg te wijzen. Dien uw hulpvraag in per email op seniorwebnistelrode@gmail.com  Bellen naar Wim Timmers 0412-403639 kan ook.

Informatie ochtenden en middagen

We verzorgen enkele malen per jaar een thema ochtend over actuele onderwerpen. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

We geven 4 keer een informatieve workshop in 2024 over actuele onderwerpen samen met de Bibliotheek van Nistelrode.

Op 28 februari om 10.00 uur, Workshop Digitale Zorg, informatie over het gebruik van de zorgportalen. 

Op 17 april om 10.00 uur, gebruik van wandel- en fiets apps.

Op 18 september om 10.00 uur, de online Bibliotheek.

Op 20 november om 10.00 uur, de digitale nalatenschap.

U kunt zich bij de bibliotheek van Nistelrode opgeven voor de cursus Digivitaler, over het gebruik van de apps van de gezondheidsportalen.