5 september 2021

KBO-speld voor Wim Timmers

Tijdens de jaarvergadering op 30 augustus heeft Wim Timmers na ruim 14 jaar afscheid genomen als secretaris. Als dank voor zijn inzet kreeg hij van voorzitter Gerda de zilveren speld met oorkonde van KBO Brabant opgespeld. In haar dankwoord typeerde zij Wim als een duizendpoot, die altijd voor 200% inzetbaar was. Het is onmogelijk dat te evenaren dus we gaan voor 100%, aldus Gerda. Helaas is er nog geen opvolging voor het secretariaat, dus gaat het bestuur de taken onderling verdelen. Wim laat het bestuur niet in de steek en zal op de achtergrond actief blijven tot alles goed geregeld is.  Zijn vrouw Mariet werd bedankt met een mooie bos bloemen. Zij heeft al die jaren trouw naast hem gestaan als zijn persoonlijke secretaresse.

In zijn afscheidswoord bedankte Wim het bestuur voor de waardering en de goede samenwerking met iedereen. Hij stopt dan wel als bestuurslid, maar niet als vraagbaak en belastinginvuller. Veel leden hebben de afgelopen periode een beroep gedaan op zijn expertise en dat mogen ze in de toekomst gerust blijven doen. Hij memoreerde de belangrijke ontwikkeling voor de vereniging door het opgeven van Paviljoen Wevershof ten faveure van de realisatie van Cultureel Centrum Nesterlé in 2013. Met enige weemoed denkt hij terug aan die tijd, maar na het afbranden van de Brouwershoeve en de sluiting van zaal de Harmonie moest er een nieuwe accommodatie komen voor de Nistelrodese verenigingen en daarvoor was het nodig, dat ook de KBO met haar activiteiten verhuisde naar Nesterlé.

Wim bedankt voor al die jaren van inzet.

Bestuur KBO Nistelrode