5 september 2021

Bestuurswisseling

Later dan gebruikelijk hielden we op 30 augustus onze jaarvergadering. Na behandeling van het jaarverslag kwamen we bij de bestuursverkiezing.

Daarbij namen we met een bos bloemen afscheid van Jo Lamers als dank voor zijn bestuurswerk. Ook namen we afscheid van Mathieu Arts, die zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken uit het bestuur. Gerda en Wim hebben in een eerder stadium Mathieu met een passende attentie bedankt voor zijn inzet. Om te voorzien in de ontstane vacatures droeg het bestuur twee kandidaten voor. Nadat Saskia van Rooij-Henst  en Adrie van der Aalsvoort  zich hadden voorgesteld, werden beiden met een dankbaar applaus in het bestuur gekozen.

Secretaris Wim Timmers was aftredend en volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Het is helaas nog niet gelukt voor hem een vervanger te vinden.

Tot besluit van de vergadering werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een consumptie. Het bestuur had een loterij georganiseerd, waarbij 10 leden een leuke prijs  mee naar huis konden nemen.

Op de foto het nieuwe bestuur op een rij. Vanaf links: Saskia van Rooij, Adrie van der Aalsvoort, Gerda Gevers (voorzitter), Lenie van Rooij (penningmeester), Beny Irijanan, Leny van de Ven.