Het bestuur bestaat uit 7 personen, die elke 14 dagen bij elkaar komen.
Wilt u een gesprek of overleg met het bestuur neem dan contact op met de secretaris voor een afspraak.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Gerda Gevers 06 83657720
Secretaris Wim Timmers 0412 403639
Penningmeester Lenie van Rooij 0412 612570
Lid Beny Irijanan 0412 612776
Lid Mathieu Arts 06 83645139
Lid Leny van de Ven 06 15385865
Lid vacature