25 oktober 2021

Thema: Corona herstelzorg

Themamiddag 4 november in Nesterlé. 

KBO Nistelrode organiseert in samenwerking met Wolbert Fysio een themamiddag over de gevolgen van Covid-19 en de mogelijkheden om daarvan te herstellen. De middag vindt plaats in het kader van de WMO-koffiebijeenkomsten van de gemeente Bernheze.

De bijeenkomst is bedoeld om u te informeren over de gevolgen van Covid-19 en de invloed die dit kan hebben op de fysieke en mentale conditie en de impact op het dagelijks functioneren. Om mensen te begeleiden is het Coronazorgteam opgericht, bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, die samenwerken met artsen.

Iris Elema (ergotherapeut) en Gaby van Santvoort (fysiotherapeut) zullen deze middag presenteren. Zij informeren u over het coronavirus en wat dit allemaal te weeg kan brengen. Ze laten mensen vertellen hoe die het coronavirus (hebben) ervaren en laten zien hoe het revalidatietraject eruit ziet.  Alle inwoners van Bernheze zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 14 uur in CC Nesterlé te Nistelrode. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis. Wel gelden de actuele coronatoegangsregels van de Rijksoverheid.