28 oktober 2020

Onze ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs bieden een luisterend oor

Onze ouderenadviseurs gaan op huisbezoek bij ouderen van 75 jaar en ouder. Zij geven advies op het gebied van welzijn, zorg, financiën en wonen. Door corona zijn deze huisbezoeken dit jaar stil komen te liggen. Maar wij kunnen ons voorstellen, dat er veel vragen gerezen zijn en dat u zich zorgen maakt over het welzijn van uzelf en uw naasten.

Ouderenadviseurs zijn goed op de hoogte van woonmogelijkheden, financiële regelingen en ondersteuning bij ziekte en mantelzorg. Zij kunnen u helpen bij aanvragen Wmo en dergelijke. Door het coronavirus moeten we extra voorzichtig zijn en zijn we meer aan huis gebonden. Juist dan kan de ouderenadviseur u een luisterend oor bieden. Neem gerust contact op met één van hen.

In Nistelrode zijn vijf vrijwillige ouderenadviseurs actief.

Christ Cuypers (0412-611482), Cees van Gestel (06-53336028), Jan Raaijmakers (0412-611043), Saskia van Rooij (06-28446236), Agnes Schaapsmeerders (06-52622599)