5 juni 2020

Nesterlé gesloten tot 19 januari

Update: Op last van de Overheid heeft Nesterlé haar deuren weer moeten sluiten.

Binnen de coronarichtlijnen kunnen activiteiten plaatsvinden in Nesterlé. De mogelijkheden zijn echter beperkt door de 1,5 meter regel. En de bar is gesloten. Het is toegestaan eigen (niet alcoholische) drankjes mee te brengen.

Het bestuur heeft bij alle trekkers van de activiteitengroepen nogmaals de animo gepolst. Er is weer begonnen met biljarten en line dance.

Vrij kaarten kan wel weer

Vrij kaarten in de foyer is mogelijk tijdens de reguliere openingstijden: Maandag- woensdag en vrijdagmiddag en dinsdagavond. Kaarters dienen onderling af te spreken als ze willen kaarten. Laat het de vrijwilligers van Nesterlé weten  wanneer jullie komen op tel. 0412-859001, zodat een tafel kan worden klaar gemaakt om het kaarten veilig te laten verlopen.

Houdt u verder aan de basisregels. Blijf bij klachten huis en laat u testen. Bel 0800-1202 voor een afspraak.

Wandelen op maandagmiddag

De wandelclub gaat weer van start op maandag 3 augustus. Verzamelen om 13.30 uur bij Nesterlé. Inlichtingen bij Nellie van den Brand, tel 06-1255 4776.